Belgeler

İstenilen Belgeler


T.C. GÜMRÜKLERİ BAŞ MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI GÜMRÜKLER İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR
Vekaletname (Aslı)
Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı)
İmza Sirküleri (Aslı)
Vergi Dairesi Yazısı (Vergi Mükellefi Olduğunuza Dair)
Ticaret Odası Faliyet Belgesi (Aslı)
TC Kimlik No Bulunan Nüfus Cüzdanı (Fotokopi)


İTHAL EVRAK DÖKÜMANI
İthal eşyaya ait orjinal fatura
İthal eşya ya ait gümrük kıymet bildirim formu (Tarafımızca hazırlanır)
Sigorta poliçesi (İşlem F.O.B. veya CF ise)
Navlun faturası
Banka transfer dekontu veya % KKDF
Ordino
Konişmento
Çeki Listesi
Sanayici Taahhütname , Bakım onarım belgesi (Özel evrak gerektiren mallarda)
Avrupa dan ithal edilecek mallardan ATR veya EUR1 belgesi


İHRAÇ EVRAK DÖKÜMANI
Resmi Türkçe fatura
Avrupa topluluğuna yönelik ihracatlarda ATR (Tarafımızdan düzenlenir)
Anlaşmalı ülkeler için EUR1 belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)
Diğer ülkeler için Menşe Şahadetnamesi (Tarafımızdan düzenlenir)
Peşin ödeme şeklinde yapılan ihracatta Döviz Alım Belgesi (Bankanız tarafından düzenlenir)
Özel evrak gerektiren ihraç eşyalar için Kontrol Belgesi, Ziraat Raporu-Sağlık Raporu, Fimugasyon Raporu V.B. istek doğrultusunda tarafımızdan alınır.
İhracatın gerçekleştirilmesi için göndermek istediğiniz malın bağlı bulunduğu İhracatçılar Birliğine üyelik (Tarafımızdan üyelik yapılır)
Dahilde İşleme belgesine dayalı ihracatta belgelerin
İthal edilen eşyanın İhracatında İthalat ta ait tek idari belge ve ekleri


Size En Uygun Teklifi Alın
Hizmetlerimizden yararlanmak için formu doldurarak en uygun teklifi alabilirsiniz.